Geen verwijzing nodig

Haptotherapie is direct toegankelijk, zonder verwijzing van een (huis)arts of specialist. Wij zijn geregistreerd bij de Vereniging Van Haptotherapeuten VVH. onder nr. 72 en 231 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Vergoeding

De meeste zorgverzekeraars vergoeden een gedeelte in het aanvullende verzekeringspakket.
In uw polisvoorwaarden wordt aangegeven aan wat het vergoede bedrag per jaar is.
Voor een volledig overzicht zie: haptotherapeuten-vvh.nl/.

Tarief en afzegging

Een consult is 80 euro voor een consult van een uur (of 60 euro per 45 minuten). Indien u verhinderd bent dient u ons daar zo snel als mogelijk is en bij voorkeur telefonisch van op de hoogte te brengen. Als dat minder dan 24 uur van tevoren gebeurt, zal de afspraak volledig in rekening gebracht worden. Afmelden via email is ook mogelijk, dan is de termijn 48 uur (2 dagen).

Wijze van betaling

Het is niet nodig om contant te betalen, aan het eind van de maand wordt een rekening opgemaakt van alle afspraken die zijn geweest. Er is dan vervolgens een betalingstermijn van vier (4) weken om het bedrag aan de praktijk te voldoen.
Indien uw zorgverzekeraar een vergoedingsregeling heeft in het aanvullende pakket kunt u de declaratie doorsturen en wordt het deel waar u recht op heeft aan u terugbetaald.

Notabetaling en herinneringsprocedure

Wanneer rekeningen die zijn verstuurd niet binnen de termijn van 28 dagen zijn voldaan, wordt er vanaf dat moment een herinnerings-procedure in gang gezet. 
In sommige gevallen komt dat door het niet goed invullen van de overschrijving. De meest voorkomende fout is dat de “naam” en het “nummer” niet overeen komen, d.w.z. dat bij een overschrijving ten name van het rekeningnummer niet de exacte naam staat die op voor deze bankrekening geldt, namelijk “Praktijk voor Haptotherapie”. 
Dus als u noteert “ A. Tromp , haptotherapeut”, of “Haptotherapie” of iets dergelijks, is de kans groot dat het mis kan gaan. In geval zo’n overboeking door de bank werd geweigerd en op zo’n moment de nota dus niet kon worden voldaan, is dat geen probleem, mits dit op tijd aan de praktijk werd gemeld. Bij verlate betaling wordt een bepaald bedrag aan administratieve kosten in rekening gebracht. Hierbij moet u denken aan het bijhouden van niet gedane betalingen, het maken, verzenden van herinneringsnota’s, portokosten e.d.

Administratiekosten bij niet tijdige betaling

Na 30 dagen €. 2,50
Na 60 dagen €. 7,50
Na 90 dagen €. 17,50

Klachtenprocedure

Mocht de haptotherapie niet naar tevredenheid zijn verlopen voor u dan is het altijd mogelijk een gesprek met (een van) ons aan te vragen. We luisteren serieus naar uw verhaal.
Indien dat eveneens niet een bevredigend verloop heeft kunt u een gesprek aanvragen met de vertrouwenspersoon van de beroepsvereniging om te zien of dat u verder helpt. In geval dat ook niet de uitkomst brengt die u had verwacht kunt u overwegen een klacht indienen bij de vereniging. Wilt u hier meer van weten? Ga dan naar de klachtenprocedure.